Biografie

 
 
 
Annegien de Bruijn (1970), als dochter van een architect zat zij al vanaf jongs af aan naast haar vader aan de tekentafel. Haar vader tekent en schildert ook in zijn vrije tijd en is een kunst- en antiekliefhebber. Zo leert zij al vroeg met een bepaalde blik naar de dingen om ons heen te kijken. Waarschijnlijk is zij zich hierdoor van jongs af aan bewust geweest van lijnen en vormen in onze omgeving.
 
Ze heeft psychologie gestudeerd aan de UvA en Ruimtelijk Vormgeven en Beeldhouwen bij Crejat in Alkmaar. Haar interesse in het gedrag en emoties van mensen komen vaak terug in haar beelden. Gebeurtenissen of nieuwsberichten die haar intrigeren of verbazen zijn vaak de inspiraties voor haar beelden. Dit kunnen nieuwsberichten, maatschappelijke thema’s of persoonlijke ervaringen zijn die ze vaak met humor verwerkt tot beelden. Een rode draad hierin in is het thema verbinden.
 
Annegien heeft geen specifieke voorkeur voor materiaal en vanwege het feit dat ze vaak vanuit een thema werkt, kan haar beeldmateriaal verrassend en zeer divers zijn.
                                                                                     -------------------------------------------------------------------------------------------
 
Annegien de Bruijn (1970), daughter of an architect, sat from an early age next to her father at his drawing board. Her father also draws and paints in his spare time and is an art and antique lover. So she learns from an early age to look with a certain view at the things around us. Therefore she is probably aware of lines and shapes from an early age.
 
She has studied psychology at the UvA (University of Amsterdam) and Spatial Design and Sculpture at Crejat in Alkmaar. Her interest in people's behaviour and emotions often returns in her images. Events or news items that amaze or intrigue her are often the inspirations for her sculptures. The theme "Connection” runs like a thread through her sculptures.
 
Annegien has no specific preferences for material and due to the fact that she often works with a theme, her images are surprising and very diverse.